Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

VLP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos: 2018. október 15-től

 1. Bevezető

1.1. A jelen általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a VLP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: VLPshop)  valamennyi, a www.vlpshop.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható termékére érvényesek.

1.2. A jelen ÁSZF a Webáruház által, a www.vlpshop.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre (vásárlásra) vonatkozik, amelyre vonatkozóan a Szerződés a Webáruházon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés).

1.3. A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon a következő linkeken elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják: Jogi nyilatkozatAdatkezelési tájékoztató. A Webáruházon keresztül kötött Szerződés nem minősül írásbelinek, azt a VLPshop nem iktatja, így az utólag nem lesz hozzáférhető.

1.4. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 1. A Webáruház üzemeltetőjének adatai

A Szerződést a Vásárló a VLP TRADE KFT-vel köti meg, amelynek adatai a következők:

Név: VLP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9012 Győr, Győzelem utca 3/b.

Cégjegyzékszám: 08-09-019563

Adószám: 12449127-2-08

Számlaszám: Pannon Takarék Bank Zrt. 59200037-11062385

Telefonszám: +36 96/556-071

WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 96/556-071

Munkanapokon (hétfő–péntek): 8:00–16.00

E-mail: info@vlpshop.hu 

Postacím: 9012 Győr, Győzelem u. 3/b

 1. A Szerződés megkötésével kapcsolatos általános információk

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vlpshop.hu weboldalon található, elektronikus Webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.2. Vásárlói kör meghatározása:

A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése végfelhasználó Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére történik, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére is történik, akik a termékeket végfelhasználóként vagy kereskedelmi továbbértékesítés céljából vásárolják meg.

3.3. A Webáruház termékeinek és szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes termékek és szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

3.4. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a vásárlás összesítését követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza.

3.5. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a 2. pontban rögzített elérhetőségen.

3.6. VLPshop fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az online bankkártyával, utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

3.7. Amennyiben annak ellenére, hogy VLPshop a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor VLPshop nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.8. VLPshop a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől, illetve hiányos kitöltés esetén nem tud továbblépni.)

3.9. Jelen hatályos ÁSZF rendelkezik azon különleges esetekről, melyeknél VLPshop a megrendelés teljesítését megtagadja. Ilyen esetnek tekinthető például amikor Vásárló rendszeresen nem veszi át a küldeményt, vagy azt a távollévő felek között kötött szerződéstől elállva VLPshop-nak rendszeresen visszaküldi és ezen cselekményével VLPshop-nak bizonyíthatóan kárt okoz. Vásárló tudomásul veszi, amennyiben VLPshop-nak sorozatosan kárt okoz úgy VLPshop-nak jogában van az érintett Vásárló megrendeléseit megtagadni.

3.10. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. A megrendelés folyamata

4.1. Regisztráció

4.1.1. A Webáruház (fenti 1.1. pontban megadott) főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol a vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges.

4.1.2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház termékek megrendelésére. A rendelés teljesítéséhez azonban VLPshop-nak a Vásárlót fel kell vinnie a rendszerébe, amit Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

4.1.3. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért VLPshop nem felel.

4.1.4. VLPshop a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. VLPshop nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem VLPshop-nak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát VLPshop az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni VLPshop-t. VLPshop az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a VLPshop adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

4.1.6. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához.

4.1.7. VLPshop minden regisztrációt külön Vásárlóként kezel, a Vásárlói fiókok nem összevonhatóak.

4.1.8. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Webáruház ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően VLPshop 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.

4.1.9. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet VLPshop a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.

4.2. A megrendelés

4.2.1. A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét legtöbb esetben tartalmazza. A csomagolás nem része a VLPshop kínálatban szereplő terméknek például olyan esetekben amikor a termék csomagolás nélkül érkezik, valamint a szállítmány külön dobozos vagy fóliás csomagolása feláras szolgáltatás.

4.2.2. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagyméretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét. A kiszállítási költséget az „Átvételi lehetőségek”-nél tudja ellenőrizni, amely függ az átvétel módjától, és az extra garanciától, valamint a csomagolás módjától és a fizetési módtól. A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.

4.2.3. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.

4.2.4. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gomb mellett található számmező módosításával tudja beállítani.

4.2.5. Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs sáv, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába. Ezután tovább folytathatja a vásárlást a Webáruházban. Amennyiben befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát, az információs sávban lévő „>kosár” gombra kattintva, vagy a későbbiekben bármikor a felső menüből a kosár menüpontot választva tudja befejezni a vásárlást.

4.2.6. Ha a fentiek szerint a „Kosár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

4.2.7. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, illetve regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva.

4.2.8. A pénztár oldalon látszik a megrendelt termékek listája, a számlázási adatokat, a szállítási adatokat valamint az értesítési adatokat kell megadni, illetve megjegyzést fűzhet a rendeléshez.

4.2.9. Ezt követően az ÁSZF és az adatkezelési szabályzat elfogadása következik, majd a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintva tudja a Vásárló elküldeni a megrendelést.

4.2.10. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra. Az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat” melleti négyzetet kipipálva a Vásárló azokat elfogadja. A hivatkozásra kattintva részletesen megismerheti a vásárlási feltételeket.

4.2.11. Amennyiben Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Megrendelés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy VLPshop a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

4.2.12. A megrendelést VLPshop csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a VLPshop 1.1. pontban írt weboldalán.)

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a Szerződés létrejötte

5.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését VLPshop automatikus beérkezési visszaigazoló e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. Az info@vlpshop.hu  -ról küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget, az esetlegesen igényelt extra garanciát, valamint a csomagolás módját, a fizetési módot és a fizetendő végösszeget.

5.2. A beérkezési visszaigazoló e-mail egy automatikus email, azaz elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése VLPshop-hoz beérkezett. Megrendelésének VLPshop-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

5.3. Ha a Vásárló a beérkezési visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt VLPshop-hoz akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. VLPshop a rendelés feldolgozásáról, összekészítéséről és a várható átvételről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, vagy sms-ben személyes átvételi értesítő esetén.

5.4. Vásárló kötelessége, hogy helyes azaz pontos e-mail címet adjon meg, a helyesség ellenőrzése VLPshop-nak nem áll módjában.

5.5. VLPshop a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, megrendelés visszaigazoló e-mail útján fogadja el. VLPshop külön felhívja a figyelmet annak esetleges előfordulására, hogy a Vásárló levelezőrendszer a levélszemét/”Spam” mappába irányítja a visszaigazoló e-mailt, ezért VLPshop kifejezetten kéri Vásárlót, hogy ellenőrizze a levélszemét/”Spam” és a Promóciós mappát egyaránt. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg és Vásárló egyik mappában sem találja a visszaigazolást, kérjük jelezze az info@vlpshop.hu  címen. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárló levelezőrendszere által esetlegesen ’Spam’-be (levélszemét) és/vagy ’Promóciós’ mappába helyezett megrendelést visszaigazoló e-mail elolvasatlanságáért VLPshop felelősséget nem vállal, a ’Spam’ és ’Promóciós’ mappa ellenőrzése Vásárló kötelessége.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.

A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat VLPshop általi elfogadásáról szóló megrendelés visszaigazoló e-mail (tárgya: „VLPshop ——/—— rendelés” sorszám és megnevezés) Vásárló e-mail fiókjába megérkezik.

5.6. Amennyiben VLPshop szakmai gondossága ellenére a megküldött megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, VLPshop jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a VLPshop köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

5.7. VLPshop jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a VLPshop vagy a Futárszolgálat, vagy a Csomagpont, vagy a Posta Pont, vagy a MOL Pont, vagy a COOP Pont, vagy a PICK PACK Pont, érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint – utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

5.8. A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

 1. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait VLPshop a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) szerverein tárolja. Miután Ön megadta VLPshop részére az e-mail címét, VLPshop – az 5. pontban említett, megrendelés visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát, illetve jelen ÁSZF linkjét, melyet áttanulmányozhat.

 1. Fizetési módok

 7.1.Fizetés banki utalással

7.1.1. A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. A megrendelés visszaigazoló email-lel egyidejűleg egy díjbekérőt küldünk, amelyen megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint VLPshop bankszámlaszáma és a megrendelési szám (azonosító), amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

7.1.2. A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 2 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.

7.1.3. A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és/vagy telefonon, sms-ben adunk tájékoztatást.

7.1.4. Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége Pannon Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhely: 2900 Komárom, Igmándi út 45, adószám: 23069523444

7.1.5. A visszaélések elkerülésének érdekében, ha a Vásárló előre utalással fizette a rendelést és azt személyes átvételi ponton szeretné átvenni, az átvétel jogosultságát igazolnia kell a személyi okmányainak bemutatásával. Céges vásárlásnál a cégbejegyzés alapjául szolgáló Társasági szerződés valamint az aláírási címpéldány vagy meghatalmazás is szükséges az átvételhez. POSTA, MOL és COOP Pont átvételnél az átadó pont szintén kérheti a személyi igazolványt.

7.2. Egyéb fizetés

Csomagautomatában történő átvétel esetén kizárólag bankkártyával lehet fizetni, ha a Vásárló nem az előre utalást választja fizetési módként.

7.3. Fizetés utánvéttel

7.3.1. Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére, amely rendelésenként maximum 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékű lehet (mely átvételi módonként eltérő lehet és a szállítási feltételeknél részletezve van).

7.3.2. A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak (8.2.4. pont) fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási/rakodási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál nincs váltópénz, így kérjük, hogy mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre.

7.3.3. A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette.

7.3.4. Utánvétes fizetések visszatérítését VLPshop szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi (vagy az átvevő ponton történő visszafizetéssel), kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás, vásárlási utalvány). Postai visszatérítés VLPshop-nak nem áll módjában. A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A banki átutalástól eltérő, más visszatérítési módot a Vásárló kizárólag személyes átvételi ponton visszavett termékek esetén igényelhet. A Vásárló a VLPshop erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a VLPshop nem vállal felelősséget.

7.4. Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

7.4.1. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.

7.4.2. A termék kifizetésekor devizában történő utalás esetén mindig a magyar forintban történő pontos vételárat kell megadni. Abban az esetben, ha ilyenkor nem a megfelelő pontos összeg kerül átutalásra, akkor a rendelés teljesítése szüneteltetésre kerül. Devizás tranzakcióknál az Pannon Takarék Bank Zrt. aktuális vételi pénztári árfolyama tekintendő irányadónak.

7.4.3. A VLPshop részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „megrendelés visszaigazoló e-mail kiküldésekor. A termék a vételár teljes kifizetéséig a VLPshop tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a VLPshop irányába az általa okozott károk tekintetében.

 1. Átvételi módok

8.1. Személyes átvétel

8.1.1. A Webáruházban történő megrendelések esetén VLPshop a Győr, Győzelem u. 3/b alatti központjában személyes átvételi lehetőséget tud biztosítani ez átvételi ponton. Vásárló a telefonos átvételi értesítést követően veheti át az átvevő ponton, telefonos időpont egyeztetést követően. VLPshop a levélhez mellékeli a számlát és a garancialevelet. Áruátvétel csak webes megrendelés alapján lehetséges. Az átvételre 4 nap áll a Vásárló rendelkezésére van, ezt követően a rendelés törlésre kerül.

8.1.2. Az átvevő pont hétfőtől-péntekig 9-15.00 óra között tart nyitva, mely kizárólag átadás-átvételi feladatokat lát el rendelés alapján.

Ügyfélszolgálat hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óra között: e-mail info@vlpshop.hu , telefon +3696/556-071.

8.2. Kiszállítás

8.2.1. VLPshop a termék kiszállítását a megrendelés visszaigazoló email elküldését követő – illetve banki átutalással történő fizetés esetében a teljes vételár VLPshop-nak történő kifizetését követően vállalja, ha az hiánytalanul összeállításra került, és amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni. Az átadásról VLPshop e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

8.2.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szállítási súlyok és méretek a szállítás módjától függően eltérőek, ezért túlméretes vagy túlsúlyos, küldemények esetén Vlpshop azt a Vásárlóval a szállítás előtt egyezteti.

8.2.3. VLPshop a megrendeléseket a Vásárló döntése szerint – amennyiben nem a személyes átvételt választja – szintén teljesítheti a következő, megrendeléskor választható módon: Futárszolgálat, vagy Fix pontos átvétel. Fix pontos átvételnek kell tekinteni minden olyan átvételi módot, ami nem futárszolgáltatás keretén belül valósul meg és nem VLPshop saját átvevő pontja, úgymint: Csomagautomata, Posta Pont, MOL Pont, COOP Pont, Pick Pack Pont.) Csomagpont, vagy Posta Pont, vagy MOL Pont, vagy COOP Pont, vagy PICK PACK Pont (a jelen ÁSZF használatában: Átvételi Pontok). Az átadásról VLPshop e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, aki a következő munkanapon már átveheti a rendelését. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla és a garancialap. Az átvételre 3 nap áll rendelkezésre a Postai értesítő sms-t követően, ezt követően törlésre kerül.

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@posta.hu ; telefon+36 40/46-46-46.

8.2.4. Futárszolgálat

Házhoz (lakcímre, vagy munkahelyre) történő csomagkézbesítés országos lefedettségű, amit a Magyar POSTA Zrt. – MPL Futárszolgálat biztosít. A Futárszolgálat neve és elérhetőségei: Magyar POSTA Zrt. – MPL (Magyar Posta Logisztika) Futárszolgálat; Tel.: 36-1-333-7777; e-mail: customer.service@posta.hu; Web: https://posta.hu/ugyfelszolgalat.

A házhoz szállítás kétszeri kézbesítési kísérletet tartalmaz MPL Üzleti csomag és MPL Netcsomag esetén, amelyet az alapdíj tartalmaz. Első sikertelen kézbesítést követően (MPL Üzleti csomag és MPL Netcsomag esetén) a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltatóhelyen történő átvételét.

Szombati és délutáni kézbesítés igénybevételének a kijelölt településeken lehetséges, melyek aktuális listájának megtekintése a hyperlinkre kattintva lehetséges. Amennyiben a linket nem tudja megnyitni, kérjük írja be a böngészőjébe: www.posta.hu

MPL Üzleti csomag esetén a házhoz kézbesített küldemények maximális tömege 40 kg, MPL Netcsomag és MPL Postacsomagnál maximum 20 kg lehet.

8.2.5. Fix pontos átvételi lehetőségek

*Csomagautomaták (mindenkori aktuális lista a hyperlinken):

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI15_Csomagautomatak.pdf

*Posta Pontok (mindenkori aktuális lista, postai állandó szolgáltatóhelyek a hyperlinken): https://.www.postapont.hu

https://www.postapont.hu/vasarloknak/postapontok/

*MOL Pontok (mindenkori aktuális lista a hyperlinken):

http://toltoallomaskereso.mol.hu/

COOP Pont (mindenkori aktuális lista a hyperlinken):

http://www.coop.hu/csomagatvetel/

*PICK PACK Pont (mindenkori aktuális lista a hyperlinken): https://www.pickpackpont.hu/pick-pack-pontok/

8.2.6. Szállítási díjak és feltételek

A Webáruházon keresztül történő megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell megfizetni. A mindenkori szállítási díjak és feltételek jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, melyet Vásárló a vásárlás előtt a linkre kattintva részletesen megismerhet.

Kiszállítás maximális súlyhatárát meghaladó súlyra vonatkozó megrendelést VLPshop jogosult visszautasítani. VLPshop jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés VLPshop vagy a Futárszolgálat, vagy a Csomagpont, vagy a Posta Pont, vagy a MOL Pont, vagy a COOP Pont, vagy a PICK PACK Pont érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint – utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

8.2.6.1. Futárszolgálat

8.2.6.1.1. A VLPshop kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

8.2.6.1.2. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése személyes átvétele és/vagy elküldése előtt tájékoztatja Önt a VLPshop, illetve ezt követően a Futárszolgálat.

8.2.6.1.3. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, VLPshop Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását VLPshop ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

8.2.6.1.4. Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolását igazolni tudja.

8.2.6.1.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött megrendelés visszaigazoló e-mail beérkezésétől számított maximum 14 napon belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a VLPshop jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja a VLPshop-hoz, amely a VLPshop számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a VLPshop jogosult a szállítás költségét levonni a visszatérítendő összegből.

8.2.6.1.6. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat rendszerint nem tud lehetőséget biztosítani a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, megfelel a megrendelésében foglaltaknak. Vásárlónak az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül lehetősége van a tartalmát illető megfelelőséget ellenőriznie, hogy az a megrendelésében foglaltaknak megfelel. VLPshop az átvételt követő 1, azaz egy óra eltelte után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.

8.2.6.1.7. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a VLPshop díjmentesen biztosítja, amennyiben a sérülést és/vagy eltérést Vásárló az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül írásban és fénykép csatolásával jelzi VLPshop Ügyfélszolgálata felé (info@vlpshop.hu). Vásárló tudomásul veszi, hogy az átvételt követő 1, azaz egy óra elteltével a küldemény sérülésmentesnek és hiánytalannak minősül. Az egyértelműség érdekében VLPshop rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen – semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

8.2.6.1. Átvételi pontok

8.2.6.1.1. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja Önt a VLPshop, illetve ezt követően a Futárszolgálat.

8.2.6.1.2. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, VLPshop Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását VLPshop

ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

8.2.6.1.3. Átvételi Pontokon a termék átvételi határideje a 4 munkanap, mely lejártakor VLPshop jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékek visszaszállítása a VLPshop-hoz a VLPshop számára plusz költséget jelent. Vásárló számára a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a VLPshop  jogosult a szállítás költséget levonni a visszatérítendő összegből.

8.2.6.1.4. Szállítási díjak és feltételek Csomagautomaták, Posta Pont, MOL Pont, COOP Pont, PICK PACK Pont:https://www.vlpshop.hu/szallitas

8.2.6.2. A hatályos akciós szállítási díjakról és feltételekről itt tájékozódhat: https://www.vlpshop.hu/szallitas

 1. Elállási jog

9.1. A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Vásárló és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

9.2. A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól a terméket átveszi.

9.5. Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, VLPshop részére. Ebből a célból felhasználhatja a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

9.6. Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A VLPshop postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Annak Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.

9.7. A Vásárlót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.8. Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg egy időben, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 9. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.9. A VLPshop e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.10. A Vásárló elállás esetén köteles a terméke(ke)t a VLPshop Átvevő Pontra ( 9012 Győr, Győzelem u. 3/b) személyesen visszaszállítani vagy VLPshop fenti, 1. pontban feltüntetett címére postai úton visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy az Átvevő Ponton átadja. Elállás esetén terméket összes tartozékával és eredeti csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt a kell visszajuttatni VLPshop részére.

9.11. A termék(ek) visszaküldése vagy visszaszállítása a Vásárló kötelessége, továbbá a visszaküldés vagy visszaszállítás közvetlen költsége minden esetben a Vásárlót terheli. (VLPshop a visszaszállításra lehetőséget nem biztosít, ezért elállás esetén minden esetben a vásárlónak kell gondoskodnia a visszaszállításról.)

9.12. Az elállási igény a nem eredeti állapot esetén megtagadható.

A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget VLPshop az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. (VLPshop a termék állapotában bekövetkezett értékcsökkenést a Vásárlóra átháríthatja.) Ennek elmaradása esetén VLPshop fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó Fogyasztók Extra Elállási Joga esetében és a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, mert használt, illetve értékcsökkent termékek esetében elállásra nincs lehetőség.

Vásárló tudomásul veszi, hogy elállás esetén a már átvett termék állapotában és/vagy csomagolásában bekövetkezett igazolt értékcsökkenést VLPshop a Vásárlóra áthárítja, különös tekintettel a csomagolásban bekövetkező nagymértékű értékcsökkenésre.

9.13. Ha Fogyasztó eláll a Szerződéstől az elállási határidő kezdetétől számított 14 napon belül a VLPshop haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket a 9.14 pont szerint visszakapta eddig az időpontig;

Vlpshop azonban nem téríti vissza azokat a többletköltségeket, amelyek esetleg amiatt merültek fel, hogy a Vásárló VLPshop által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot igényelt. A visszatérítés során VLPshop az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállásnál VLPshop nem téríti vissza az olyan megvalósult szolgáltatásokat, mint az utánvét kezelés, szállítás biztosítás, szállítás, vagy a csomagolás díja.

9.14. VLPshop jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg hiánytalanul vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó esetében a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.15. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog többek között:

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő VLPshop, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

– olyan zárt csomagolású higiéniai termék tekintetében, amely személyes használatú, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

9.16. Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat az info@vlpshop.hu  e-mail címen, illetve a 9012 Győr, Győzelem u. 3/b postacímen.

 1. Szavatosság

10.1. Kellékszavatosság

10.1.1. Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a VLPshop-pal szel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. VLPshop mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

10.1.2. Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött Szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

10.1.3. A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban:

 • választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;

 

 • ha a VLPshop a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a VLPshop költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől; jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;

 

 • ha a vásárolt termék nem javítható és a termékcsere VLPshop számára indokolatlan többletköltséget eredményezne, úgy VLPshop jogosultságot szerez a vételár visszafizetésére, amennyiben Vásárló a részére felajánlott azonos vagy jobb tulajdonságú másik csereterméket nem fogadja el.

10.1.4. A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Vásárló bemutatja.

10.1.5. A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a VLPshop adott okot.

10.1.6. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a VLPshop –pal.

10.1.7. A Vásárló közvetlenül VLPshop -pal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.1.8. A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben VLPshop csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha VLPshop ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.1.9. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

10.2. Termékszavatosság

10.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (VLPshop) szemben gyakorolhatja.

10.2.2. A Ptk. értelmében jelen 11. pontban gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

10.2.3. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (VLPshop) szemben érvényesítheti.

10.2.4. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.

10.2.5. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.2.6. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.2.7. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

10.2.8. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

10.2.9. A gyártó, illetve forgalmazó (VLPshop) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (VLPshop) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Jótállás

11.1. Kötelező jótállás

11.1.1. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodás esetén egy éves kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet)mellékletében felsorolt termékekre.

11.1.2. Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó – elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy

– ha az VLPshop -nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

– ha VLPshop a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a VLPshop költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

11.1.3. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a VLPshop megfizetni, kivéve, ha az áttérésre VLPshop adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A meghibásodott fogyasztási cikk átvétele a vásárlás helyén, vagy bármelyik VLPshop szervizállomásnál történhet. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről valamint a szállításról a VLPshop gondoskodik.

11.1.4. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, VLPshop köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

11.1.5. A jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

11.2. Gyári Jótállás

11.2.1. Az egyes termékre vonatkozó gyári jótállás időtartamát a megrendelését megelőzően a termék adatlapján jelöljük.

Alapesetként az időtartam 12 hónap kötelező jótállásként, amit a jogszabály előír, azonban a gyártó ettől hosszabb időtartamot is biztosíthat.

11.3. Jótállásra vonatkozó egyéb szabályok

11.3.1. Az egyes termékekre vonatkozó konkrét jótállási időtartama a termék adatlapján kerül feltüntetésre. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, azaz meghosszabbításukra semmilyen esetben nincs mód. Az egyes termékekre vállalt jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza.

11.3.2. A jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést VLPshop vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. VLPshop a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

11.3.3. VLPshop jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:

– szakszerűtlen üzembe helyezésből (amelyet nem VLPshop vagy megbízottja végzett),

– túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból,

– a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből,

-valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy

– ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el.

Nem felel továbbá VLPshop, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

11.3.4. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményenkénti elhasználódása esetén. Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

11.3.5. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig a -nél közvetlenül a jótállási jeggyel érvényesítheti A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

11.3.6. Jótállás érvényesítésére vonatkozó további szabályokat a jótállási jegy is megállapíthat.

 1. Számlázás

12.1 VLPshop a számláta termékkel együtt csomagolva/ termékhez mellékelve küldi a rendelés során megadott szállítási címre. A VLPshop által kiállított számla a jogszabályi előírásoknak megfelel, Áfa tartalommal rendelkezik, sorszámozott, nyilvántartott, elszámolásra alkalmas.

12.2 VLPshop a számlát kizárólag valós vásárlói adatokkal tud kiállítani, érvényes számlázási adatok hiányában VLPshop a rendelést törli. Vásárló felelősségi körébe tartozik, hogy az általa megadott számlázási adatai valósak és érvényesek. a Vásárló által megadott adatok alapján kerül kiállításra a számla és a szállítólevél, a téves kitöltésért felelősséget nem vállalunk.

12.3 Garanciális hiba esetén a számla és/vagy garancialap igazolja a vásárlás tényét, azonban a számlaszám vagy rendelési azonosító alapján is visszakereshető az eredeti számla.

12.4 VLPshop a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számlát nem tudja javítani. Abban az esetben, ha Vásárló hibás számlázási adatokat adott meg és kéri az érintett számla sztornózását, úgy VLPshop új számlát állít ki.

12.5 Amennyiben a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számla a Vásárlónak felróható okból nem megfelelő, úgy VLPshop a tárgyhónapban kiállított számlát az adott hónapban tudja az eredeti számla törlése és az új számla kiállítása mellett módosítani, melynek díja 1.490 Ft. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tárgyhót követően a számla már díj ellenében sem módosítható.

12.6 Átutalás, vagy bankkártyás fizetés esetén a megadott számlaszám, vagy a bankkártya tulajdonosának meg kell egyeznie a számlán szereplő vásárlóval.

 1. Ügyfélszolgálat

 A VLPshop Webáruház ügyfélszolgálati időben elérhető.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:

WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 96/556-071

Munkanapokon (hétfő–péntek): 8:00–16.00

E-mail: info@vlpshop.hu 

Postacím: 9012 Győr, Győzelem u. 3/b

 

 1. Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszügyintézés

14.1.1. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy VLPshop tevékenységével kapcsolatos kifogásait VLPshop részére szóban vagy írásban terjesztheti elő.

14.1.2. A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők.

Írásbeli panasz esetén (VLPshop írásbeli panaszként kezeli az alábbi elérhetőségre küldött leveleket):

– postai úton (levelezési cím: 9012 Győr, Győzelem u. 3/b)

– elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: info@vlpshop.hu)

14.1.4. A szóbeli panaszokat VLPshop lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

14.1.5. VLPshop a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (átvevő ponton) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.1.6. VLPshop a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.

14.1.7. Minden egyéb esetben VLPshop az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.1.8. VLPshop a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.

14.1.9. A panasz elutasítása esetén VLPshop az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

14.1.10. VLPshop a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.

14.2. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

14.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

14.3. Békéltető testületek

14.3.1. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a VLpshop székhelye szerint illetékes békéltető testületnél:

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Ügyfél fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

14.3.2. Bírósági eljárás.

Az egyeztetés sikertelensége esetén a VLPshop a vita eldöntésére a vonatkozó jogszabályok szerint egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság kizárólagos illetékességét köti ki. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 1. Személyes adatok védelme

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi VLPshop Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy VLPshop a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.

 1. Vegyes rendelkezések

16.1. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

-a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

-a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

-az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

-a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

VLPshop jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. VLPshop fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

 

 

Győr, 2018. október 15.